Финансови услуги

Какво включва услугата?

Освен счетоводните услуги, нашият екип предлага също други финансови услуги, свързани с оптимизацията на финансовите параметри на дружеството:

- Консултации и проекти.
- Изготвяне, преглед и оптимизация на бизнес планове.
- Финансов анализ на компанията и сравнение на основните индикатори за респективни периоди, с европейските стандарти за съответната индустрия.
- Предоставяме текуща макроикономическа информация, фокусирана върху точно определен сектор от интерес на клиента – по задание.
- Анализ на пазара и пазарната среда, свързани със специална поръчка.
- Споделени места за работа в офиси, а също и офиси за дългосрочен наем.
- Пълно съдействие за кандидатстване и получаване на банкови кредити.
- Пълно съдействие за застраховка на фирмени активи, дейност, служители и др., вкл. допълнителни пенсионни и здравни осигуровки.