Payroll услуги

Какво включва услугата?

Повечето от фирмите с малък и среден размер отделят много време и средства, за да се справят сами с административната тежест на пейрола (ТРЗ) – вместо да растат, да се развиват и да правят бизнеса си по-печеливш. Ние можем да помогнем с:

- Изготвяне и регистрация на Трудовите договори;
- Изчисляване на всички данни за изготвяне на заплатите, бонусите, болничните, майчинството, платените и неплатените отпуски, различните видове компенсации, съгласно Трудовото законодателство;
- Изготвяне на заплати за временно наетия персонал на фирмата;
- Подаване на болничните листи към НОИ;
- Организиране на пълния набор от документи на персонала;
- Сигурно и безопасно съхранение на данните за заплати;
- Регистрация на служителите във всички институции, където е необходимо;
- Изчисляване на данъците за плащане и изготвяне на съответните платежни нареждания;
- Изпращане на фишовете към служителите на месечна база;
- Действаме като първи контакт за държавните институции и представляваме клиентите си;
- Изготвяне на HR отчети и справки – интерфейс между нашата система за заплати и счетоводната система на клиентите ни;
- Развитие на интерфейс между ERP система на клиент и нашата система за заплати за автоматичен импорт и осчетоводяване на заплатите;
- Граждански договори – пълно обслужване;